Współpraca

W zakresie zastępstwa prawnego oraz obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria współpracuje na terenie:

- Śląska z Kancelariami Radców Prawnych,

- Wielkopolski i całego kraju z Kancelarią Adwokacką adwokata Witolda Gabryś ul. Nowowiejskiego 11/11 w Poznaniu. Współpraca odbywa się również w zakresie prawa leśnego, łowieckiego, obrony myśliwych w sprawach karnych, w sprawach pozwoleń na broń będących specjalizacją Kancelarii adwokata Witolda Gabryś, która świadczy kompleksową pomoc myśliwym - członkom PZŁ przed organami PZŁ, sądami powszechnymi oraz kołom łowieckim.

Projekt i wdrożenie: www.prosolve.pl